Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:
– Tadeusz Mazur
– Piotr Nachmann
– Stanisław Tomkiewicz
– Janina Rabiej
– Andrzej Kubasiak
Powołany na członka Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak urodzony w 1951 roku, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zdany egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami UE” – Politechnika Wrocławska. W latach 1972-1991 zatrudniony w „Mostostal” Wrocław, ostatnie zajmowane stanowisko – Kierownik Produkcji i Aparatury  Chłodniczej. W latach 1991-2000 zatrudniony w „PROMARKET”, zajmowane stanowisko – Wiceprezes Zarządu. W latach 2000-2004 zatrudniony w „SAP-PROJEKT ZACHOD”, zajmowane stanowisko – Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający. W latach 2005-2006 zatrudniony w Tebodin SAP-PROJEKT jako Z-ca Dyrektora Zarządzającego. W latach 2006-2011 zatrudniony w UNOX S.A. jako Dyrektor Biura Regionalnego we Wrocławiu na stanowisku Dyrektora Biura Regionalnego we Wrocławiu.  Od 2011 roku do dziś zatrudniony w Euroklimat Sp. z o.o. jako Dyrektor Oddziału we Wrocławiu.
Życiorysy zawodowe pozostałych powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www2.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.