Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.
Mazur Jarosław
Liczba akcji: 2 278 354
Liczba głosów: 2 278 354
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,1%
Tymińska Małgorzata
Liczba akcji: 592 651
Liczba głosów: 592 651
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,9%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,1%
Wiesław Charążka
Liczba akcji: 636 050
Liczba głosów: 636 050
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 18,1%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,8%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej