Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że uzyskał od Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie zadania:  „Przebudowa ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 819 500,00. Na całość prac związanych z wykonaniem w/w zadania zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone pozostałe warunki. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”