Zmiana adresu i numerów telefonu Elektromont S.A.

Zarząd ELEKTROMONT S.A. informuje, iż zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego  z dnia 23 września 2011 r. ulega zmianie adres Spółki, który jednocześnie jest adresem korespondencyjnym Spółki.
Aktualny adres to:
ul. Ludwika Waryńskiego 18
58-500 Jelenia Góra
Zmianie uległy również numery telefonów:
Sekretariat: +48 75 64 58 900
Fax: +48 75 64 58 901

Zarząd Spółki informuje, że adresy e-mailowe nie ulegają zmianie.

KRS pobierz