Zmiana adresu i numerów telefonu Elektromont S.A. (Korekta raportu 46/2011)

Zarząd ELEKTROMONT S.A.  zawiadamia, iż w wyniku oczywistego błędu pisarskiego podał niepełną nazwę ulicy przy której mieści się nowa siedziba Spółki. Prawidłowa, pełna nazwa brzmi:
Ul. Ludwika Waryńskiego 18
58-500 Jelenia Góra
Podstawa prawna:
3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Błażków – Prezes Zarządu,
Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu