Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy o roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowych instalacji i sieci elektrycznych wraz z projektem wykonawczym dla Budowy „Parku Handlowego Turawa” w Opolu. Wartość podpisanego aneksu wynosi 391 424,19 zł netto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.