Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na: wykonanie robót elektrycznych w  „Centrum Diagnostyki  i Leczenia Nowotworów  Dziedzicznych PUM – infrastruktura uzupełniająca” w Szczecinie.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 460 000,00 zł netto.
Na całość prac związanych z wykonaniem w/w zadania zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone pozostałe warunki. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”