Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 25 stycznia 2012 r. od Prezesa Zarządu Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniach od 5 lipca 2011 r. do 25 października 2011 r. dokonał transakcji kupna łącznie 7 150 akcji  ELEKTROMONT S.A. za kwotę 1663,27 EURO (6 866,00 złotych). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed transakcjami nie posiadał akcji Elektromont S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji poniżej.

Data transakcji

Sprzedaż/Kupno

Średnia cena

Wolumen

05.07.2011

K

1,11

500

15.07.2011

K

1,10

1000

20.07.2011

K

1,06

750

27.07.2011

K

1,07

500

12.08.2011

K

0,96

1000

17.08.2011

K

0,99

500

29.08.2011

K

0,88

500

01.09.2011

K

0,94

500

21.09.2011

K

0,83

500

04.10.2011

K

0,83

500

17.10.2011

K

0,78

500

18.10.2011

K

0,76

300

25.10.2011

K

0,68

100

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych