Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A. informację o uznaniu oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych do hali przemysłowej we Wrocławiu za najbardziej korzystną.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 5 080 000,00 zł .
Końcowe ustalenia zostaną zawarte w umowie podwykonawczej, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”