Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Elektromont S.A. na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dla całego Zarządu.

W skład Zarządu powołani zostali:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe