Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Erbud S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót z branży elektrycznej i teletechnicznej w Szpitalu Klinicznym nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie, jako najkorzystniejszej.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 3 823 000,00 zł .

Końcowe ustalenia zostaną zawarte w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”