Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BudInwest Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w  obiekcie FIM w Środzie Śląskiej jako najkorzystniejszej.

Szacunkowa wartość oferty wynosi ok. 900 000,00 zł netto. Dokładna kwota wynagrodzenia oraz końcowe ustalenia zostaną zawarte  w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”