Istotne zlecenie


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Sokołów S.A. zlecenie na wykonanie budowy linii średniego napięcia z głównej stacji SN do rozdzielnicy średniego napięcia w budynku maszynowni oraz dostawę i montaż stacji kontenerowej transformatorowej  1250 kVA wraz z rozdzielnicami.

Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 523 000,00 netto.

Szczegółowe warunki zlecenia zostaną uzgodnione w umowie, o której podpisaniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.