Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 25 lutego  2013 r. od Pana Jacka Charążki , sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Akcjonariusz  w dniach 05.12.2012 – 21.02.2013 dokonał transakcji sprzedaży 138300 szt. akcji Elektromont S.A. za 73 258,53 złotych (17 490,26 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 893 943

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 13,75%

Liczba przysługujących  głosów 893 943

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 13,75%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 755 643

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 11,63%

Liczba przysługujących  głosów 755 643

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,63%

DATA TRANSAKCJI

Rodzaj zdarzenia K/S

WOLUMEN

CENA

5.12.2012

S

10

0,55 zł

6.12.2012

S

100

0,55 zł

21.01.2013

S

50

0,50 zł

22.01.2013

S

100

0,50 zł

23.01.2013

S

50

0,50 zł

24.01.2013

S

100

0,50 zł

25.01.2013

S

50

0,50 zł

28.01.2013

S

800

0,50 zł

29.01.2013

S

50

0,50 zł

29.01.2013

S

18100

0,48 zł

30.01.2013

S

1100

0,48 zł

31.01.2013

S

18800

0,50 zł

7.02.2013

S

5934

0,52 zł

8.02.2013

S

150

0,52 zł

11.02.2013

S

343

0,52 zł

12.02.2013

S

50

0,52 zł

13.02.2013

S

50

0,52 zł

14.02.2013

S

50

0,52 zł

15.02.2013

S

50

0,52 zł

18.02.2013

S

38698

0,53 zł

18.02.2013

S

8100

0,54 zł

19.02.2013

S

30000

0,56 zł

21.02.2013

S

14565

0,57 zł

21.02.2013

S

1000

0,55 zł

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu