Istotne zlecenie


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Trasko – Inwest Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych  w związku z II etapem budowy zakładu  SANDEN w Polkowicach.

Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.285.000,00 netto.

Termin rozpoczęcia prac 20.03.2013 r., termin zakończenia 21.06.2013 r.

Kara umowna za zwłokę w rozpoczęciu robót/prac wynosi 1% ogólnej wartości zlecenia za każdy dzień kalendarzowy. Kara umowna za zwłokę wynosi 0,5% ogólnej wartości zlecenia,  za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminów pośrednich i terminu realizacji. Kary naliczane za przekroczenie poszczególnych terminów podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kary umownej może wynieść maksymalnie 10% ogólnej wartości zlecenia. Trasko – Inwest może żądać odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary umownej.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.