Akceptacja umowy warunkowej


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2013 – EBI z dnia 10 maja 2013 r. informuje, że otrzymał z JAKON Sp. z o.o. ul. Sowia 4 Tarnowo Podgórne informację dot. zaakceptowania przez Inwestora prac będących przedmiotem Umowy i Elektromont S.A. jako Wykonawcę w/w Umowy. W związku z tym został spełniony warunek i Umowa warunkowa wchodzi w życie i wiąże Strony.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2013  roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.