Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:

– Tadeusz Mazur
– Piotr Nachmann
– Janina Rabiej
– Andrzej Kubasiak

–  Agnieszka Boczkowska, Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Studiowała również na Georg-August-Universität w Göttingen (Niemcy), ukończyła kurs dla Doradców Inwestycyjnych. Pani Agnieszka Boczkowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomiczno-finansowych, doradztwa biznesowego, rynku kapitałowego, w tym projektów typu IPO oraz LBO/MBO. Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako analityk finansowy w firmie doradztwa gospodarczego oraz dzięki aktywności zawodowej w zakresie rachunkowości. Od 2008 roku związana z Grupą BTFG, gdzie koordynuje prace w zakresie doradztwa finansowego. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy doradczej BTFG Advisory sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu funduszu PE/VC Grasp Capital S.A.

Życiorysy zawodowe pozostałych powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www2.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.