Istotne zlecenie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o.o zlecenie na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, instalacją odgromową oraz przeniesieniem trafostacji.

Uzgodniona cena za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.195.000,00 netto.

Wysokość skonta w przypadku zapłaty do 30 dni wynosi 2%.

Pozostałe warunki zostaną uzgodnione w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.