Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.


Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

Mazur Jarosław

Liczba akcji: 2 278 354

Liczba głosów: 2 278 354

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 64,51%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,05%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 528 429

Liczba głosów: 528 429

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,96%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,13%

Wiesław Charążka

Liczba akcji: 578 345

Liczba głosów: 578 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,37%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,90%

Suchański Jerzy

Liczba akcji: 146 868

Liczba głosów: 146 868

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4,16%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 2,26%

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej