Istotna informacja


Zarząd „Elektromont” S.A. informuje, że w związku z racjonalizacją kosztów podjął decyzję o przeniesieniu kompetencji Oddziału Legnica do Jeleniej Góry. W związku z tym Zarząd wystąpił o wykreślenie Oddziału Legnica z KRS.

W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2013 r. dot. wykreślenia  Oddziału Legnica. Zamknięcie Oddziału nie będzie miało wpływu na wynik finansowy Emitenta w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.