Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 43/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z  Skanska S.A.  aneks  na wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.