Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Budner S.A. zamówienie na wykonanie robót elektrycznych w Bricoman Jaworzno ul. Grunwaldzka (0342)
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Zamówienia wynosi 2 195 000,00 PLN netto.
Termin zakończenia prac 15.04.2014 r.
Zamówienie wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Zamawiającego zgody Inwestora w trybie art. 647¹
Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie.
W ocenie Zarządu otrzymane zamówienie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.