Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 45/2012 , Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  CALBUD  Sp. z o.o.  aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy z „Międzywydziałowym  Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK – 2 w Szczecinie.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 1 501 600,00 PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.