Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 34/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  A4 Business Park – „Grupa Echo” Sp. z o.o. – Spółka Komandytowo – Akcyjna  aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 4 912 101,00  PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.