Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną w Centrum Handlowym „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje powiększone do kwoty 7 105 000,00 PLN netto.
W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.