Otrzymanie Umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Energopol –Szczecin” S.A. Umowę na wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych, światłowodowych oraz automatyki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Portu jachtowego w Szczecinie”.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 1 960 000,00 PLN netto.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 15 września 2014 roku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.
W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.
W związku z tym portfel zamówień Spółki na 2014 rok osiągnął poziom 29 mln zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.