Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu nr 17/2014 z dnia 15.04.2014 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Sokołów S.A. Oddział Produkcji w Robakowie Umowę na wykonanie modernizacji zasilania SN.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 1 660 000,00 PLN netto.
Termin realizacji wykonania Umowy: do 30 września 2014 r.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.
W ocenie Zarządu Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.