Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 34/2013 oraz 11/2014, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  A4 Business Park – „Iris Capital”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – Akcyjna (dawniej A4 Business Park „Grupa Echo” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – Spółka Komandytowo – Akcyjna)   aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 075 421,00  PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.