Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.