Istotna informacja


W nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013, 9/2014 oraz 18/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych 0.4 kV i SSP w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. O podpisaniu Aneksu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
W ocenie Zarządu podpisanie Aneksu będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.