Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r.


Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.

 

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 2 280 004

Liczba głosów: 2 280 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 54,31%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,08%

 

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 728 836

Liczba głosów: 728 836

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,36%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,21%

 

Wiesław Charążka

Liczba akcji: 538 345

Liczba głosów: 538 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12,82%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,28%

 

Małgorzata Tymińska

Liczba akcji: 504 160

Liczba głosów: 504 160

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12,01%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,75%

 

Suchański Jerzy

Liczba akcji: 146 648

Liczba głosów: 146 648

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 3,50%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 2,26%

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej