Istotna informacja

W nawiązaniu do Komunikatu nr 34/2013, 11/2014 oraz 26/2014, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od A4 Business Park – „Iris Capital” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – Akcyjna (dawniej A4 Business Park „Grupa Echo” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – Spółka Komandytowo – Akcyjna) aneks do Umowy na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach.
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 121 140,00 PLN netto.
W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.