Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014  roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.