Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu nr 30/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, list intencyjny dotyczący wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”.

Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 2 553 500,00 PLN netto.

Termin zakończenia prac – 31.10.2014

W ocenie Zarządu podpisany List intencyjny będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.