Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. Umowę na wykonanie kompletnych robót elektrycznych i AKPiA na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi  1 120 000,00 PLN  netto.

Termin końcowy prac: 12.11.2014 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.