Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp.  z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie.

Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Warunkiem zawarcia Umowy jest zatwierdzenie Elektromont S.A. przez Inwestora. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu podpisanie Umowy będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w 2014 i 2015 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.