Istotna informacja


W nawiązaniu do komunikatu 6/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Budner S.A.  Aneksy na wykonanie dodatkowych  robót elektrycznych w Bricoman Jaworzno ul. Grunwaldzka.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy  zwiększa się do kwoty 2 269 880,00 PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymane Aneksy będą miały wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.