Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów nr 17/2014 oraz 19/2014  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Sokołów S.A.  Oddział Produkcji w Robakowie Aneks do Umowy na wykonanie modernizacji zasilania SN.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty  1 780 000,00 PLN  netto.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.