Istotna informacja


 

W nawiązaniu do komunikatów nr 30/2014 oraz 39/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, podpisaną Umowę dotyczącą wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 2 553 500,00 PLN netto.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.