Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatów nr 25/2013, 21/2013 oraz 4/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  JAKON Sp. z o.o.  aneks do  Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 725 445,00 PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.