Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu nr 42/2014 informuje, że z powodu złożenia przez CTE Carbotech Engineering S.A. wniosku o upadłość odstępuje z dniem 07.11.2014 r. od Umowy w części, która pozostała do wykonania.

W ocenie Zarządu odstąpienie od Umowy może mieć wpływ na wynik finansowy  Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.