Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 37/2014 informuje, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Aneks na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach zmieniający wartość Umowy. W wyniku zmiany zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi 1 856 672,05  PLN netto.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.