Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Trasko-Inwest Sp. z o.o. Zlecenie na wykonanie zewnętrznych sieci i instalacji wewnętrznych elektrycznych w Hali magazynowej „BADER” w Bolesławcu.

Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót wynosi 1 000 720,00 PLN netto.

Termin zakończenia 30.03.2015 r.

Pozostałe warunki Zlecenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zleceniach.

W ocenie Zarządu otrzymane Zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych wyników finansowych w 2014 i 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.