Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Elektrobudowa S.A.  podpisaną Umowę na kompleksowe wykonanie prac elektroinstalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowanych w ramach Inwestycji pn.  „Budowa  nowego  bloku  ciepłowniczego  z  kotłem  fluidalnym,  turbiną  ciepłowniczokondensacyjną  około  50÷60  MWe  wraz  z gospodarkami  towarzyszącymi  w  TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy”.

Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 1 467 452,85  PLN netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w 2014 i 2015 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.