Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 37/2014 oraz 56/2014 informuje, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Aneksy na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach zmieniające wartość Umowy. W wyniku zmiany zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi 2 597 075,05  PLN netto.

Otrzymane Aneksy będą miały wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych w 2014 i 2015 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.