RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LISTOPAD 2014

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu