Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane                   w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13.02.2015 r.
  2. Raport roczny za 2014 r. – 17.04.2015 r.
  3. Raport  kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 13.08.2015 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13.11.2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.