Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Umicore Autocad Poland Sp. z o.o. podpisaną Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w zakladzie produkcyjnym w Nowej Rudzie z uwzględnieniem konieczności obsługi dwóch linii produkcyjnych z założeniem możliwości dalszej ich rozbudowy.

Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi 1 268 954,11  PLN netto.

Termin zakończenia 31.06.2015 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w  2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.