Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014 oraz 54/2014 informuje, że otrzymał od  „Galeria Sudecka – Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna  kolejny, podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną  i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty   7 511 573,00 PLN  netto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31 stycznia 2015 r.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.