Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Warbud S.A. informację o zaakceptowaniu oferty Spółki na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i zabezpieczenia mienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
Wynagrodzenie za wykonanie zadania przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.
Pozostałe warunki zadania zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.